*** קוגניציה ***
 
שפירא אהוד
זיכרון וריכוז, מוח האדם, קוגניציה
 
 
 
 
 
 
Ewise marketing