*** הגורם האנושי בתחבורה ***
 
אריה גור
גישור, אמון אישי ועסקי, הגורם האנושי בתחבורה
 
 
 
 
 
 
Ewise marketing