*** מלחמות ישראל ***
 
ד''ר גלילי דניאל
אקטואליה, תקשורת המונים, מלחמות ישראל
ד''ר מנור אודי
היסטוריה, מלחמות ישראל, יהודיות וישראליות
פרופ' שלום זכי
איראן, ביטחון לאומי, מלחמות ישראל
 
 
Ewise marketing