*** שדרן ספורט ***
 
הורסקי עמית
עיתונות ותקשורת, שדרן ספורט, שדרן טלוויזיה
 
 
 
 
 
 
Ewise marketing