*** משחק המונופול ***
 
ד''ר סגל דוד
תרבות, משחק המונופול
 
 
 
 
 
 
Ewise marketing