*** הרפתקאות וטיולים ***
 
עו''ד אביטל יעל
הרפתקאות וטיולים, תרבות, גאוגרפיה
אהרוני רוני
הרפתקאות וטיולים, היסטוריה של א"י, היסטוריה ואקטואליה
ארבל גיל
הרפתקאות וטיולים
בולוטין דנדן
הרפתקאות וטיולים, גאוגרפיה
 
ברזילי אמנון
הרפתקאות וטיולים, ביטוח פנסיוני, יהדות פורטוגל
גור ניר
הרפתקאות וטיולים, מספרי סיפורים, השרדות
היימן שטקל עירית
הרפתקאות וטיולים, אסלאם ומזרח תיכון, היסטוריה של א"י
ינאי דני וכריס
הרפתקאות וטיולים, רוחניות, תרבות הודו
 
ירון דוד (דודי)
הרפתקאות וטיולים, מספרי סיפורים, ספרות
לוי נועם
הרפתקאות וטיולים, גאוגרפיה, היסטוריה
מעוז מויש
הרפתקאות וטיולים, גאוגרפיה, היסטוריה
ד''ר פלאות איתי
הרפתקאות וטיולים, תרבות, שירה בציבור
 
פלש גלעד
הרפתקאות וטיולים, גאוגרפיה, אנתרופולוגיה
צ'רני עידן
הרפתקאות וטיולים, מספרי סיפורים, גאוגרפיה
ד''ר קינן עפרה
הרפתקאות וטיולים, גאוגרפיה, היסטוריה
ד''ר רוזנטל אלדד
הרפתקאות וטיולים, גאוגרפיה, אנתרופולוגיה
 
שוויקי אביבית
הרפתקאות וטיולים, ספרות, תנ"ך ויהדות
שוקר דוד
הרפתקאות וטיולים, היסטוריה, תיירות
שתרוג יואל
הרפתקאות וטיולים, מספרי סיפורים, גאוגרפיה
Ewise marketing