*** ניהול משברים ***
 
גולדברג אורי
כלכלה ועסקים, חדשנות ויצירתיות, ניהול משברים
 
 
 
 
 
 
Ewise marketing