*** תכנית עבודה אישית בניהול ***
 
שריג ניר
ארגון ומנהל, תכנית עבודה אישית בניהול, פסיכולוגיה חיובית
 
 
 
 
 
 
Ewise marketing