*** קברי צדיקים ***
 
סטפנסקי יוסי
ארכיאולוגיה, היסטוריה של א"י, קברי צדיקים
קינן אלדר
תולדות ישראל, היסטוריה של א"י, קברי צדיקים
 
 
 
 
Ewise marketing