*** ניהול עצמי ***
 
אריאל פלומין אורית
ארגון ומנהל, ניהול עצמי, פיתוח מנהלים
קאופמן עמירם
מודעות עצמית, אמון אישי ועסקי, ניהול עצמי
 
 
 
 
Ewise marketing