*** אסלאם ומזרח תיכון ***
 
אשד אמנון
אקטואליה, עתידנות, אסלאם ומזרח תיכון
היימן שטקל עירית
הרפתקאות וטיולים, אסלאם ומזרח תיכון, היסטוריה של א"י
סורמלו דביר
מספרי סיפורים, ירושלים עיר העולם, אסלאם ומזרח תיכון
פרלמן צור
תרבות, היסטוריה, אסלאם ומזרח תיכון
 
שאין דוד
היסטוריה, איראן, אסלאם ומזרח תיכון
ד''ר שטמפפר צבי
יהדות, אסלאם ומזרח תיכון, הגניזה הקהירית
Ewise marketing