*** תרבות וערכים ***
 
אבישי לנדאו
חזון ואסטרטגיה בארגונים, שינוי, תרבות וערכים
ד''ר יבלונקה ישראלה
אקטואליה, תרבות וערכים, סין
שלו טליה
ארגון ומנהל, שינוי, תרבות וערכים
 
 
Ewise marketing