*** יחסי ישראל-ארה"ב ***
 
אטינגר יורם
אקטואליה, הסברה בינלאומית, יחסי ישראל-ארה"ב
 
 
 
 
 
 
Ewise marketing