*** שיפוט בתנאי אי וודאות ***
 
ריטרבנד אוהד
חשיבה הסתברותית, שיפוט בתנאי אי וודאות
 
 
 
 
 
 
Ewise marketing