*** חזון ואסטרטגיה בארגונים ***
 
אבישי לנדאו
חזון ואסטרטגיה בארגונים, שינוי, תרבות וערכים
שהם שלמה
יצירת עתיד רצוי, חזון ואסטרטגיה בארגונים
 
 
 
 
Ewise marketing