*** הסברה בינלאומית ***
 
אטינגר יורם
אקטואליה, הסברה בינלאומית, יחסי ישראל-ארה"ב
ד''ר בן דב דרורה
עיתונות ותקשורת, תקשורת המונים, הסברה בינלאומית
 
 
 
 
Ewise marketing