*** מחשבה יוצרת מציאות ***
 
אילנה אהרמן
תקשורת בינאישית, מחשבה יוצרת מציאות
אלבז אריאל
פסיכולוגיה, מחשבה יוצרת מציאות, שינוי
יעקובי אסתר
מודעות עצמית, בריאות ורפואה, מחשבה יוצרת מציאות
לב ניבה
בריאות ורפואה, מחשבה יוצרת מציאות, מדע ההתעשרות
 
מיכאל אסתר
רפואה משלימה, מחשבה יוצרת מציאות, נומרולוגיה
קימור ירין
חשיבה יצירתית, מחשבה יוצרת מציאות, הבלתי אפשרי, אפשרי
רובין אור
מחשבה יוצרת מציאות, העצמה נשית, מסע אישי
ד''ר רונן יהודית
רוחניות, רפואה משלימה, מחשבה יוצרת מציאות
 
שביב עדי סבר נחמה
מודעות עצמית, אמון אישי ועסקי, מחשבה יוצרת מציאות
Ewise marketing