*** אנתרופולוגיה ***
 
פלש גלעד
הרפתקאות וטיולים, גאוגרפיה, אנתרופולוגיה
ד''ר רוזנטל אלדד
הרפתקאות וטיולים, גאוגרפיה, אנתרופולוגיה
 
 
 
 
Ewise marketing