*** ירושלים עיר העולם ***
 
סורמלו דביר
מספרי סיפורים, ירושלים עיר העולם, אסלאם ומזרח תיכון
 
 
 
 
 
 
Ewise marketing