*** איכות החיים ***
 
עתריה אורי
בריאות ורפואה, איכות החיים
קוסטינר נעמה
איכות החיים, פסיכותראפיה ובודהיזם, תורת הצבעים
ד''ר רנדור שמואל
תקשורת בינאישית, בריאות ורפואה, איכות החיים
 
 
Ewise marketing