*** רפואה משלימה ***
 
לוי קירה
רפואה משלימה
מיכאל אסתר
רפואה משלימה, מחשבה יוצרת מציאות, נומרולוגיה
ד''ר סער עידן
בריאות ורפואה, רפואה משלימה, הרפואה החדשה
ד''ר פרסיקו מיכאל
בריאות ורפואה, רפואה משלימה
 
קידר חגית
מודעות עצמית, בריאות ורפואה, רפואה משלימה
ד''ר רביב אילה
תזונה, רפואה משלימה
ד''ר רונן יהודית
רוחניות, רפואה משלימה, מחשבה יוצרת מציאות
רז גילו רינה
רפואה משלימה, נומרולוגיה, שינוי
 
רייטן מרים
בריאות ורפואה, רפואה משלימה
Ewise marketing