*** ראי להצלחה ***
 
ורשבסקי מיכי מלכה
הסוד בפעולה, ראי להצלחה, אמון אישי ועסקי
זילכה יואב
הסוד בפעולה, ראי להצלחה, מוטיבציה
זלוף שרה
מודעות עצמית, ראי להצלחה
טלרמן נילי
מודעות עצמית, ארגון ומנהל, ראי להצלחה
 
שטרן ערן
מודעות עצמית, הסוד בפעולה, ראי להצלחה
Ewise marketing