*** הסוד בפעולה ***
 
בנדק-פיקסלר רבקה
תקשורת בינאישית, הסוד בפעולה, חשיבה יצירתית
ורשבסקי מיכי מלכה
הסוד בפעולה, ראי להצלחה, אמון אישי ועסקי
זילכה יואב
הסוד בפעולה, ראי להצלחה, מוטיבציה
שטרן ערן
מודעות עצמית, הסוד בפעולה, ראי להצלחה
 
Ewise marketing