*** היסטוריה ***
 
גולדמן ישראל
היסטוריה, קולנוע, מזרח תיכון
זוהר להב כנרת
היסטוריה, ארכיאולוגיה
טייכר לאה
מספרי סיפורים, היסטוריה
לוי נועם
הרפתקאות וטיולים, גאוגרפיה, היסטוריה
 
ד''ר מנור אודי
היסטוריה, מלחמות ישראל, יהודיות וישראליות
מעוז מויש
הרפתקאות וטיולים, גאוגרפיה, היסטוריה
ד''ר נחום משה
אקטואליה, היסטוריה, ילדי תימן
פרלמן צור
תרבות, היסטוריה, אסלאם ומזרח תיכון
 
ד''ר קינן עפרה
הרפתקאות וטיולים, גאוגרפיה, היסטוריה
שאין דוד
היסטוריה, איראן, אסלאם ומזרח תיכון
שוקר דוד
הרפתקאות וטיולים, היסטוריה, תיירות
שלאין אשר
אקטואליה, תרבות, היסטוריה
 
Ewise marketing