*** ארגון ומנהל ***
 
אילון בועז
ארגון ומנהל, השקעות ושוק ההון
אריאל פלומין אורית
ארגון ומנהל, ניהול עצמי, פיתוח מנהלים
גולן דודו
ארגון ומנהל, אמון אישי ועסקי, בודהיזם ועסקים
חיות דורון
ארגון ומנהל, אסטרטגיה עסקית וארגונית, חדשנות ויצירתיות
 
טלרמן נילי
מודעות עצמית, ארגון ומנהל, ראי להצלחה
מירון עוזי
ארגון ומנהל, אסטרטגיה עסקית וארגונית, נטוורקינג
עידן אבי
ארגון ומנהל, אמון אישי ועסקי, שיווק ומכירות
פרידמן חלי
תקשורת בינאישית, ארגון ומנהל, העצמה נשית
 
פרמן איילת
תקשורת בינאישית, ארגון ומנהל, אמון אישי ועסקי
צור איילת
חינוך, ארגון ומנהל
שגיא חזי
תקשורת בינאישית, ארגון ומנהל, יזמות והגשמה
שדה בני
ארגון ומנהל, אמון אישי ועסקי
 
שוורץ דויד
ארגון ומנהל, מנהיגות, מינהל עסקים
ד''ר שלו יוסי
מודעות עצמית, תקשורת בינאישית, ארגון ומנהל
שלו טליה
ארגון ומנהל, שינוי, תרבות וערכים
שנייד ענת
ארגון ומנהל, חדשנות ויצירתיות
 
שריג ניר
ארגון ומנהל, תכנית עבודה אישית בניהול, פסיכולוגיה חיובית
Ewise marketing