פרטי מרצה

שלמה שהם
שם מרצה : שהם שלמה
סווג : מרצה  * יועץ  * 
תחומי הרצאות :   חזון ואסטרטגיה בארגונים   יצירת עתיד רצוי  
סלולארי :054-5654789
דואר אלקטרוני : shlsh@bezeqint.net

הזמנת מרצה

הזמן מרצה

על המרצה

שלמה שהם שופט בדימוס
מרצה בנושאי חוק ומשפט
מרצה בנושאי המסע אל העתיד
נציב הדורות הבאים בכנסת לשעבר
עמית כבוד קרן ברטלסמן

Judge (ret.) Shlomo Shoham,
Former Commissioner for Future Generations - The Knesset,
Fellow, Bertelsmann Foundation, Germany

אודות שלמה שהם
כיהן כשופט בבית משפט השלום.
שימש כיועץ משפטי לועדת החוקה חוק ומשפט בכנסת.

במהלך 20 השנים האחרונות הרצה באוניברסיטאות תל אביב, ירושלים ובר אילן ובמגמה למנהיגות בית ספרית במכללת אחווה, שימש כמרצה למשפטים, אינטליגנציה רגשית ומנהיגות חינוכית, מורה למדיטציה וביו-אנרגיה בעל ניסיון של 15 שנים.

שלמה שהם, שימש משנת 2002 עד שנת 2005 כנציב הדורות הבאים בכנסת.

שלמה מצליח ליצור שילוב מעניין ויוצא דופן בין העולמות השונים בהם הוא מצוי.
כיום משמש כעמית כבוד קרן ברטלסמן בגרמניה ועוסק בקידום פרויקט " העצמת תודעת העתיד בעולם".

מהי נציבות הדורות הבאים?
נציבות הדורות הבאים מוגדרת בפרק ח' לחוק הכנסת, בתיקון מחודש מארס ?2001.
הרעיון המונח בבסיסו של החוק, הוא הקמת ישות תוך-פרלמנטארית שתהיה בעלת האמצעים לקבל תמונה כוללת ומקיפה של החקיקה ושל חקיקת המשנה היוצאות מתחת ידיה של הכנסת, ולבצע בקרה לגבי השלכותיה העתידיות של החקיקה, ככל שיש בה כדי להשפיע על עתידם של הדורות הבאים שיחיו במדינה.
נציבות הדורות הבאים רואה את תפקידינו בני הדור הזה לא רק לקבל את העולם כירושה מאבותינו אלא כפיקדון למען ילדינו.

החוק מעניק לנציב הדורות הבאים סמכויות שונות במהלך הליך החקיקה, על מנת לאבחן את הצעות החוק שיש בהן משום פגיעה באינטרס עתידי, לחוות דעתו לגביהן, ולהביא בפני חברי הכנסת נתונים והמלצות באמצעות דיוני הוועדות השונות וכן במצורף להצעות החוק המובאות להצבעה בפני מליאת הכנסת.

הרצאות:

1. כיצד ניצור לעצמנו עתיד רצוי
כדי לצאת למסע אל העתיד הממתין לנו מעבר לאופק, עלינו להעז לשחרר את אחיזתנו בדפוסי העבר.
בהרצאה זו נעסוק בששת ה-
I היוצרים את השינוי התודעתי מחיים של הישרדות לחיים בהם אנו יוצרים את העתיד הרצוי לנו
Inner-self, Intellectual, Interactive, Integrity, Intention, Intuition.
נמחיש את הקשר בין המדע של חקר העתידים לבין התמרת התודעה.
ההרצאה/סדנא מלווה בהתנסות חווייתית.

2. הייעוד והאושר .
מי אני? למה אני כאן? מה אני רוצה?

שאלות הבסיס, שהעיון בהן יכול לקרב אותנו לתחושת שלימות בחיינו. על מנת לחיות באושר עלינו לשלב את ההנאה עם המשמעות, ההנאה מתרחשת בהווה בעוד המשמעות שאנו מייחסים למעשינו - היא מכוונת עתיד.

חיים שלמים ומלאים מותנים ביכולת שלנו לראות בברור מה הוא החלום שלנו - האישי והחברתי - ולגזור מתוכו את החזון המעשי, הייעוד, היעדים ודרכי הפעולה, בלא לוותר על ההנאה מן הדרך...

בהרצאה חווייתית מיוחדת זו נעבור את המהלך של התחברות לחלום האישי, נתוודע למהלכים להגשמתו כי האושר הוא כאן ועכשיו. ההרצאה מבוססת על העקרונות של חשיבת עתיד וסייעה עד כה לאנשים רבים בישראל ובעולם לראות בבהירות את ייעודם, לפעול להגשמתו - ובכך להגיע לחיים שלמים יותר.

3. הכדור ואנחנו - מעתיד מאיים לעתיד מבטיח
קיימת תמימות דעים כמעט מוחלטת בקרב המדענים, כי התחממות כדור הארץ והסכנות הטמונות בה הינם מעשה ידי אדם. עלינו לשאול את עצמנו כיצד נצא ממרחב ההישרדות בהיותנו עטופים בקורי העכביש של החשיבה קצרת הטווח וכיצד ניצור עבור האנושות ועבור היצורים החיים על הכדור הזה, עתיד מבטיח בהיבט הסביבתי, החברתי והכלכלי .

בהרצאה נעסוק בהתמרה התודעתית המתחייבת כדי לשמור על הסביבה, בדרכים מעשיות ליצור התמרה זו ובציור החזון העולמי האופטימאלי. (ניתן ללוות הרצאה זו בסרטו של אל גור "אמת מטרידה")

4. "החינוך הוא הרחם בו מתעצב עתידו של העולם"
חינוך עתידי גלובאלי:
הרצאה זו תעסוק בהבנה כי בדרך שבה אנו מתייחסים אל צעירנו ובדרך שבה אנו מחנכים את ילדנו - אנו יוצרים את העולם העתידי שבו נבלה את שארית ימי חיינו, בו יחיו ילדינו, נכדינו והדורות הבאים. נדבר על מהותו של החינוך הגלובאלי הבנוי על עקרון התודעה הגבוהה המביטה אל מעבר לעולם ההפרדות, על תפיסת מרחב אחרת שאיננו תלוי זמן ומקום .

נשאל את עצמנו מהו החינוך העתידי הגלובאלי ומה יהיו תוצאותיו, נעסוק בהגדרה של חינוך בר-קיימא - התרכזות בעתיד חינוכי רצוי, הגדרת משימות החינוך העתידי מתוך העוז ליצור מעבר למגבלות ולמסגרות המוכרים לנו.

5. עתידה של ישראל
בהרצאה זו נסקור את נציבות הדורות הבאים בכנסת, תחומי פעילותה, יעודה, נגדיר חשיבת עתיד, נעסוק בפיתוח בר-קיימא על היבטיו החברתיים, הכלכליים והסביבתיים, נגלה עולם שלם בפוליטיקה הישראלית המכוון לחשיבה אינטרסנטית קצרת טווח ונבחן את הדרך ליצור מרחב עתיד בעשייה המדינית ובפוליטיקה הישראלית לקראת ישראל טובה יותר בשנת 2020.

העצמת תודעת עתיד בגופי הממשל ובארגונים בעולם: בהרצאה זו נגדיר מה היא תודעת עתיד, מה שיבוטה הקריטית ליצירת עתידו של העולם, האנושות, הטבע ומגוון המינים.

נעסוק בצורך בחזון עולמי, במנהיגות עולמית המכוונת אל העתיד ובדרך ליישם את חשיבת העתיד בחיי המעשה בפרלמנטים, בגופי ממשל, בחברות עסקיות ובארגונים חוץ ממשלתיים.

טיפה אישית:
שלמה שהם רואה בתפקידו כנציב הדורות הבאים בכנסת, כשליחות של בני הדור הזה, לא רק לקבל את העולם וירושה מאבותינו אלא כפיקדון למען ילדנו.

שלמה שהם.
טלפון: 03-9730124 נייד: 054-5654789

Ewise marketing