פרטי מרצה

יניב לב עמי
שם מרצה : לב עמי יניב
סווג :
תחומי הרצאות : איש ברזל  
דואר אלקטרוני : office@kolhamartzim.com

הזמנת מרצה

הזמן מרצה

על המרצה

Ewise marketing