פרטי מרצה

ללא תמונה עדיין
שם מרצה : טייכר לאה
סווג : מרצה  * יועץ  * 
תחומי הרצאות :   היסטוריה   מספרי סיפורים  
סלולארי :050-5599663
דואר אלקטרוני : anafa-e@zahav.net.il

הזמנת מרצה

הזמן מרצה

על המרצה

ד"ר לאה טייכר
מרצה ומומחית ל גֶּנֶאָלוֹגִיָּה, ללימודי א"י והיסטוריה
 
שנים רבות של הוראת היסטוריה בבתי ספר תיכונים, והנחיית מנהלים ומורים
בהיסטוריה ובשיטות הוראה. הוראה במכללות.  מרצה.
ארכיונאית במוזיאון אסירי המחתרות בעכו. חברת הוועד המנהל של
"העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה",
עורכת את "שרשרת הדורות" כתב העת של העמותה.
 
תואר ראשון - במזרחנות ובהיסטוריה כללית.
תואר שני בלימודי א"י, נושא העבודה
"השבויים הישראליים במדינות ערב במלחמת העצמאות".
תואר שלישי, בלימודי א"י ותולדות עם ישראל, נושא העבודה
"הכלא במאבק לעצמאות  1936 – 1948 ". כל לימודיי באוניברסיטת חיפה.
 
גֶּנֶאָלוֹגִיָּה - חקר תולדות המשפחה - כל אחד יכול.
מה עומד מאחורי סיפורי המשפחה? מי אנחנו? מנין הגיעו אבותינו? מה השיגו  במהלך חייהם? מה אנו נעביר לילדינו? הדרך להגיע למקומות רחוקים בזמן .גנאלוגיה - היא סקרנות וידיעה שלמחקר אין סוף. בהרצאה יינתנו כלים שכל אחד יוכל להשתמש בם מכורסת ביתו.
 
סיפורם של השבויים הישראלים במצריים במלחמת העצמאות 
איך נפלו בשבי? איך למרות השבי קיימו שגרה עצמאית בשבי? מדוע ההתעלמות מהם לאורך השנים?
 
סיפורם של השבויים הישראלים בירדן במלחמת העצמאות  איך נפלו בשבי?
איך למרות השבי קיימו שגרה עצמאיים בשבי גם אזרחים לצד חיילים? מדוע ההתעלמות מהם לאורך השנים?  ההרצאה עוסקת באירועי שבי ממלחמת העצמאות סיפורם האישי והקבוצתי של השבויים הוא סיפור מלחמת העצמאות מזווית אנושית וייחודית לתקופה.
 
סיפורם של אסירות ואסירי המחתרות  כנושאי הדגל במאבק למדינה שבדרך
נעצרו ונאסרו בבתי הכלא ובמחנות המעצר המנדטוריים בשנים שקדמו להקמת המדינה.
מה חלקם של חברי שלושת ארגוני המחתרות "ההגנה", האצ"ל והלחי במאבק לעצמאות? איך "שיחקו" הנאשמים על במת בתי המשפט? האם היישוב הטרוד בקשיי היום יום – תמך? איך ניהלו האסירים שגרת יום יום למרות הקשיים הנפשיים והפיזיים? ובעיקר - מדוע לא התנהגו אסירי המחתרות היהודים בבתי המשפט ובבתי הכלא  כפי שנהגו אסירים פוליטיים בהודו ובאירלנד בדיוק באותה עת  גם הם תחת השלטון הבריטי
?
 
היישוב האזרחי  ערב קום המדינה כחלק מרכזי במאבק.
איך ניהל היישוב את חיי היום יום שלו בצל המאבק בבריטים ואחר כך במלחמת העצמאות? חינוך, רווחה, בריאות, קליטת עולים, שירותים מוניציפאליים לצד תיאטראות וחיי תרבות ענפים?
 
ממחנות הריכוז למחנות התיל בקפריסין
המגורשים לקפריסין וחלקם במאבק להקמת המדינה שבדרך. "ואף על פי כן – תרבות, חינוך, הגנה".
 
מ"צאן לטבח - ובחרת בחיים"
חידושים בחקר השואה במהלך שנות קיומה של מדינת ישראל
• שינויים בתפיסת ההנצחה, הוראת ה שואה.
• התייחסות לעדויות, לסרטים, לחומרים.
• הפניית המחקר למדינות שבעבר לא דובר עליהן כארצות שבהן נספו יהודים: יהודי הבלקן, ארצות האסלאם, יהודי רומניה - הונגריה.
• הקמת " יד ושם"  ושינויים במחקריו ובארגון ההנצחה עליה הוא מופקד בחוק "יד ושם".
• המסע לפולין.
• חקר שורשי משפחות טרם השואה.
 
"בין גבולות בהרים ללא דרך/ בלילות חשוכי כוכבים/ שיירות של אחים מבלי הרף
למולדת אנו מלווים"...
עליה ממש ברגל. עליית יהודי סוריה ולבנון - סיפורי גבורה
עליית יהודי סוריה ולבנון לארץ במהלך שנות המאבק להקמת המדינה

ד"ר לאה טייכר
נייד: 050-5599663
 


 

Ewise marketing