פרטי מרצה

מויש מעוז
שם מרצה : מעוז מויש
סווג : מרצה  * 
תחומי הרצאות : גאוגרפיה   היסטוריה   הרפתקאות וטיולים  
סלולארי :054-4673106
טלפון :03-5240953
דואר אלקטרוני : maoz2@netvision.net.il

הזמנת מרצה

הזמן מרצה

על המרצה

Ewise marketing